Archív kategorií: Dokumenty

Tlačivá

  Žiadosť:   žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v Dennom stacionári MIŠKO TLAČIVO viď na konci pokynov Povinná príloha k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v dennom stacionári: Rozhodnutie mesta/obce o odkázanosti na sociálnu … Pokračovať v čítaní

Publikované v Dokumenty | Vložiť komentár

Cenník sociálnej služby pre denný stacionár

Cenník za poskytovanie sociálnej služby  pre Denný stacionár MIŠKO v zmysle § 40 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, platný … Pokračovať v čítaní

Publikované v Dokumenty | Vložiť komentár

Interné dokumenty

Publikované v Dokumenty | Vložiť komentár