DARUJTE 2%

IČO: 37902504
Názov nášho subjektu: Agentúra Fórum života

Číslo účtu: SK44 7500 0000 0040 1200 4226

Postup krokov / ako poukázať 2%-3%:

Pre zamestnancov

 1. Do 15.02. požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň.
 2. Potom ho požiadajte, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku, za ktoré sa realizuje daňové priznanie odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.
 4. Prečítajte si celé Vyhlásenie, v ktorom sú predvyplnené naše údaje. Do Vyhlásenia doplňte sumu, ktorú nám chcete poukázať.
 5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.4. na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Pre fyzické osoby

 1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,00 € pre prijímateľa.
 2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa, vložte sem naše údaje.
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (do 31.3.) na Váš daňový úrad.

Právnické osoby

 1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.
 2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa.
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Uveďte sem naše údaje (IČO: 37902504, názov: Agentúra Fórum života).
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad

Na stiahnutie TLAČIVÁ:

ZAMESTNANEC – používa záväzné tlačivá:

 • Potvrdenie o zaplatení dane zo závislej činnosti 2023
 • Editovateľné vyhlásenie o poukázaní podielu dane z príjmov FO za rok 2023:

FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:

 • Daňové priznanie typu A (editovateľné):

https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.571.html

 • Daňové priznanie typu B (editovateľné):

https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.572.html

POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít v roku za ktorý sa daňová povinnosť odvádza – vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb). V prípade vystavenia našou organizáciou nás prosím kontaktujte.

PRÁVNICKÁ OSOBA:

https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-prijmov/pravnicke-osoby/danove-priznanie-dan-prijem-po#PoukazaniePercenta

Darovaním 2%-3% z vašej odvedenej dane podporíte činnosť denného stacionára a jeho aktivít.

.

.