Kontakty

Kontakty:
Mgr. Samuel Vaňo, štatutár – 0903 133 369
PhDr. Jana Mazalánová – 0944 544 513                                                                                            Mgr. Lucia Draganová – 0918 913 786
Terézia Matušáková – 0918 081 855                                                                                                  Katarína Janotíková                                                                                                                                Iveta Lauková                                                                                                                                        Denný stacionár MIŠKO – 0915 076 493

E-mail:
agfzdk@gmail.com
dsmiskodk@gmail.com

IČO: 37902504

Poloha:
Hviezdoslavovo námestie 2190, 026 01 Dolný Kubin
(oproti parkovisku za Penziónom Marina)