Denný stacionár MIŠKO

Všetkým našim podporovateľom ďakujeme za finančnú a vecnú podporu

Prečo denný stacionár?

 • Ste vy alebo vaši blízki odkázaní na pomoc inej osoby?
 • Hľadáte pre seba alebo svojho blízkeho priateľské prostredie pre trávenie dňa?
 • Sme tu pre vás v pracovných dňoch v čase od 7:15 – 15:30
 • Na Hviezdoslavovom námestí 2190 v Dolnom Kubíne

Aktivity pre klientov

 • besedy k zaujímavým a aktuálnym témam
 • pamäťové cvičenia
 • pracovné dielne
 • výtvarné dielne
 • divadelné aktivity
 • hranie spoločenských hier
 • pohybové aktivity
 • prechádzky
 • návštevy kultúrnych a športových ustanovizní
 • poznávacie výlety
 • rozvoj IT zručností, vydávanie vlastného časopisu
 • čítanie kníh a časopisov
 • počúvanie hudby
 • tématické spoločenské posedenia

Sociálne služby, ktoré poskytujeme

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálnu rehabilitáciu
 • sociálne poradenstvo
 • stravovanie